creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Adhikari, Rupendra B; Eguchi, Kuniki; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru;
journal title Nepal Journal of Neuroscience
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 2013
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Shinagawa, Katsuhiro; Miyoshi, Hiroyuki; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 4
date of issued 2012-12
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Kawamoto, Yukihiko; Murakami, Taro; Okamura, Akitake; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 3
date of issued 2012-09
creator Kagawa, Kota; Iida, Koji; Katagiri, Masaya; Nishimoto, Takeshi; Hashizume, Akira; Kiura, Yoshihiro; Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 2
date of issued 2012-06
creator Nishimoto, Takeshi; Iida, Koji; Kagawa, Kota; Watanabe, Yosuke; Kiura, Yoshihiro; Hashizume, Akira; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 2
date of issued 2011-06
creator Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Shibukawa, Masaaki; Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 2・3
date of issued 2009-09
creator Shrestha, Prabin; Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Takeda, Masaaki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Itoh, Yoko; Kiura, Yoshihiro; Iida, Koji; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Sakamoto, Shigeyuki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Tsumura, Ryu; Okazaki, Takahito; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 151
issue Issue 11
date of issued 2009-04-03
creator Sakamoto, Shigeyuki; Sumida, Masayuki; Takeshita, Shinichiro; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 151
issue Issue 9
date of issued 2009-03-25
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
journal title Clinical Neurology and Neurosurgery
volume Volume 110
issue Issue 4
date of issued 2008-04
creator Hashizume, Akira; Iida, Koji; Shirozu, Hiroshi; Hanaya, Ryosuke; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru; Otsubo, Hiroshi;
journal title Brain Research
volume Volume 1144
date of issued 2007-03-04
creator Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Clinical Neurology and Neurosurgery
volume Volume 108
issue Issue 6
date of issued 2006-09
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 148
issue Issue 1
date of issued 2006-01