creator 広島大学保健学出版会; 清水 一; 稲水 惇; Kakehashi, Masayuki; Okamura, Hitoshi; Kobayashi, Toshio; Urabe, Yukio; Moriyama, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 15
date of issued 2018-03-31
creator Chen, Huifang; Miyakoshi, Yukiko; Nakatani, Hisae; Fujii, Tomie; Rahman, Md Moshiur; Kobayashi, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Furuyashiki, Akemi; Teraoka, Sachiko; Fujii, Tomie; Ishizaki, Fumiko; Yabase, Kohsuke; Okuyama, Mayumi; Yamane, Toyoko; Shimizu, Masahiro; Ri, Zeiei; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 13
issue Issue 1・2
date of issued 2016-03-31
creator Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi; Kobayashi, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12
creator Fujii, Tomie; Miyakoshi, Yukiko; Takase, Miyuki; Noso, Maki; Shingu, Miho; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2013-10-31
SelfDOI 10.15027/35257
creator Chikamura, Chiho; Iida, Tadayuki; Ishizaki, Fumiko; Aoi, Satomi; Kobayashi, Toshio; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 3・4
date of issued 2008-12
creator Sato, Kanae; Noguchi, Shiori; Saito, Mika; Yamauchi, Taro; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 2012-08-31
SelfDOI 10.15027/33712
creator Harada, Koji; Moriyama, Michiko; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 2012-08-31
SelfDOI 10.15027/33710
creator Tsutsumi, Masae; Kobayashi, Toshio; Wakui, Tadaaki; Tanaka, Makiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 9
issue Issue 2
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/33589
creator Tanaka, Nami; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 2011-12-31
SelfDOI 10.15027/33565
creator Lu, Hongyan; Ono, Mitsu; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2010-01-31
SelfDOI 10.15027/31337
creator Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Kobayashi, Toshio; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31330
creator Tomokawa, Sachi; Kasai, Tatsuya; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 12
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/29772
creator Tomokawa, Sachi; Kobayashi, Toshio; Anida, Kingsada; Kaneda, Eiko; Moji, Kazuhiko; Bangoon, Nisaygnang; Tiengkham, Pongvongsa; Boungnong, Boupha;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28538
creator Sakurai, Reiko; Kato, Sayaka; Kusama, Tomoko; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28535
creator Chikamura, Chiho; Kobayashi, Toshio; Ishizaki, Fumiko; Aoi, Satomi; Iida, Tadayuki; Yamagishi, Manaho; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28534
creator Tsutsumi, Masae; Kobayashi, Toshio; Kageyama, Takayuki; Wakui, Tadaaki; Sumikawa, Keiko; Tanaka, Makiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19824
creator 友川 幸; Kobayashi, Toshio; Boungnong, Boupha;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 12
issue Issue 2
date of issued 2006-03-31
SelfDOI 10.15027/16462
creator Ariyoshi, Hiromi; Ogasawara, Masashi; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16445