creator 塚井, 誠人; 小林, 潔司;
journal title New Directions in Regional Economic Development
date of issued 2009-07-28
creator Okumura, Makoto; Komatsu, Toshiko; Kaihotsu, Ichirou; Sugie, Yoriyasu; Fujiwara, Akimasa; Okamura, Toshiyuki; Ohigashi, Nobuyuki; Tsukai Makoto;