creator Fujino, Tsugifumi; Aoki, Takao; Shimizu, Norio; Sugamura, Toru; Honda, Hiroyuki; Yamaguchi, Tomio; Yamasaki, Hirofumi; Yoshida, Masayuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Aoki, Takao;
journal title 濱下昌宏先生退職記念論集 : 日韓美学研究会と歩んで
date of issued 2016-12-30
creator Aoki, Takao;
journal title The Aesthetics of Japan
issue Issue 24
date of issued 1996-09-30
creator Aoki, Takao;
journal title Quarterly The Aesthetics of Japan
issue Issue 13
date of issued 1989-01-20
creator Aoki, Takao;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 32
date of issued 2019-08-01
creator Aoki, Takao;
journal title 人間文化研究
issue Issue 1
date of issued 2009-03-16
creator Aoki, Takao;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 16
date of issued 2003-07-11
creator Aoki, Takao;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 15
date of issued 2002-07-11
creator Aoki, Takao;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 14
date of issued 2001-07-11
creator Aoki, Takao;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 13
date of issued 2000-07-11
creator Aoki, Takao;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 10
date of issued 1997-07-11
creator Aoki, Takao;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 2
date of issued 1989-07-22
creator Aoki, Takao;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 20
date of issued 2007-07-26
creator Higuchi, Satoshi; Yamauchi, Noritsugu; Dobashi, Takara; Maruyama, Yasushi; Mori, Toshiaki; Ueda, Yasunari; Aoki, Takao; Suzuki, Yumiko;
creator Kanata, Susumu; Saito, Minoru; Shidehara, Eichi; Mizushima, Hiromasa; Kotou, Tetsuaki; Narisada, Kaoru; Hara, Masayuki; Nagata, Yujiro; Aoki, Takao; Anzai, Shin-ichi; Kodera, Tsukasa; Shinagawa, Tetsuhiko; Takahashi, Norio; Kato, Hiroko;
creator Kanata, Susumu; Saito, Minoru; Shidehara, Eichi; Mizushima, Hiromasa; Hara, Masayuki; Nagata, Yujiro; Kotou, Tetsuaki; Aoki, Takao; Kodera, Tsukasa; Takahashi, Norio; Anzai, Shin-ichi; Watanabe, Nozomi;