creator Hirota, Masashi; Kaneda, Kazufumi; Tamaki, Toru; Sone, Takashi; Mishima, Hiromu;
creator Okuda, Masafumi; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
creator Okabe, Kenji; Higaki, Toru; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
creator Oda, Minoru; Manabe, Tomohisa; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
creator Higaki, Toru; Okabe, Kenji; Nishihashi, Kunihiko; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
creator Takamura, Kohei; Masuike, Isao; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
creator Kawahara, Toshio; Ito, Kunio; Matsumoto, Yousei;
creator Yamawaki, Shigeto; Kakigi, Ryusuke; Sakai, Norio; Morinobu, Shigeru;
creator Yamamoto, Ryo; Tamaki, Toru; Yamamoto, Masanobu;
creator Inokuchi, Yoshiya; Rizzo, Thomas R.;
date of issued 2010-11
creator Inokuchi, Yoshiya; Rizzo, Thomas R.;
date of issued 2011-01
creator Inokuchi, Yoshiya; Rizzo, Thomas R.;
date of issued 2011-01
creator Inokuchi, Yoshiya; Matsushima, Ryoko; Kobayashi, Yusuke; Ebata, Takayuki;
date of issued 2010-12
creator Inokuchi, Yoshiya; Boyarkin, O. V.; Kusaka, R.; Ebata, Takayuki; Rizzo, T. R.;
date of issued 2010-12