creator Matsumoto, Makoto; Nishimura, Takuji; Hagita, Mariko; Saito, Mutsuo;
creator Kanatani, Taro;
date of issued 2003-11-28
creator Kanatani, Taro;
date of issued 2003-11-28
creator JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Ukawa, A; Yoshie, T;
creator Muta, Taizo; Yang, Mao-Zhi;
date of issued 1999