creator Lyu, Xiaonan;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 65
date of issued 2021-03-30
creator Harada, Kyoko;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 65
date of issued 2021-03-30
creator Kadonaga, Nozomi;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 65
date of issued 2021-03-30
creator Ono, Akira;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 65
date of issued 2021-03-30
creator Günther, Dierk;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 65
date of issued 2021-03-30
creator Zhou, Yue;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 65
date of issued 2021-03-30
creator KISHINO, Hidemi;
journal title Studies in European and American Cultures
issue Issue 27
date of issued 2020-12-27
creator SCHLARB, Hans-Michael;
journal title Studies in European and American Cultures
issue Issue 27
date of issued 2020-12-27
creator 比較教育社会史研究会;
journal title 『通信』Ⅱ
issue Issue 6
date of issued 2021-02
creator 増木 風佳; 佐藤 洋希;
journal title 『通信』Ⅱ
issue Issue 6
date of issued 2021-02
creator Aoki, Toshio; 亀口 まか;
journal title 『通信』Ⅱ
issue Issue 6
date of issued 2021-02
creator 土井 貴子; 中込 さやか;
journal title 『通信』Ⅱ
issue Issue 6
date of issued 2021-02
creator 比較教育社会史研究会;
journal title 『通信』Ⅱ
issue Issue 6
date of issued 2021-02
creator 広島大学総合科学部社会探究プログラム;
journal title 「社会調査演習I,同II」実施報告書
date of issued 2021-04-30
creator 広島大学総合科学部社会文化プログラム;
journal title 社会環境調査I・社会環境調査II実施報告書
date of issued 2015-03-31
creator 広島大学総合科学部社会文化プログラム;
journal title 社会環境調査I・社会環境調査II実施報告書
date of issued 2011-03-31
creator ONISHI, Hirokazu; KAWAGUCHI, Hiromi; AMANO, Hideki; KITADAI, Yukinori; KAKITE, Norihiko; SAKAI, Yuuta; KURIHARA, Yoshinori; Kurosaka, Shiho; MIZUKAWA, Koki; KASHIBA, Mitsuko; NAKASHIMA, Yoshikazu; MUKAI, Ayako; FUNABASHI, Atsuhiko; INOUE, Miyuki; WAKAMATSU, Akihiko; SASAKURA, Miyo; MURAKAMI, Rie; GOTOU, Miyuki; CHUJO, Kazumitsu; MORITA, Aiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator GOTOU, Miyuki; CHUJO, Kazumitsu; MORITA, Aiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator SASAKURA, Miyo; MURAKAMI, Rie;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31