creator Gerry Liston Putra; Kitamura, Mitsuru;
journal title Ocean Engineering
volume Volume 219
date of issued 2020-11-11
creator Matsuo, Koichi; Kumashiro, Munehiro; Gekko, Kunihiko;
journal title Chirality
volume Volume 32
issue Issue 5
date of issued 2020-04-16
creator Fujii, Teruhisa; Fujii, Tomie; Takedani, Hideyuki;
journal title Haemophilia
volume Volume 26
issue Issue 3
date of issued 2020-05-26
creator Nakasa, Tomoyuki; Ikuta, Yasunari; Ota, Yuki; Kanemitsu, Munekazu; Sumii, Junichi; Nekomoto, Akinori; Adachi, Nobuo;
journal title Foot and Ankle International
volume Volume 41
issue Issue 6
date of issued 2020-06-01
creator Higaki, M.; Shintani, T.; Hamada, A.; Rosli, S. N. Z.; Okamoto, T.;
journal title In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal
volume Volume 56
issue Issue 3
date of issued 2020-03-17
creator Kimura, Tomoki; Doi, Yoshiko; Takahashi, Sigeo; Kubo, Katsumaro; Imano, Nobuki; Takeuchi, Yuki; Takahashi, Ippei; Nishibuchi, Ikuno; Murakami, Yuji; Kenjo, Masahiro; Nagata, Yasushi;
journal title Expert Review of Gastroenterology and Hepatology
volume Volume 14
issue Issue 4
date of issued 2020-03-30
creator Kuroda, Shintaro; Kihara, Takuya; Akita, Yurina; Kobayashi, Tsuyoshi; Nikawa, Hiroki; Ohdan, Hideki;
journal title Surgery Today
volume Volume 50
date of issued 2019-08-30
creator Morio, Kei; Kawaoka, Tomokazu; Aikata, Hiroshi; Namba, Maiko; Uchikawa, Shinsuke; Kodama, Kenichiro; Ohya, Kazuki; Fujino, Hatsue; Nakahara, Takashi; Murakami, Eisuke; Yamauchi, Masami; Tsuge, Masataka; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Nakamura, Yuko; Akagi, Motonori; Awai, Kazuo; Kobayashi, Tsuyoshi; Ohdan, Hideki; Chayama, Kazuaki;
journal title European Journal of Radiology
volume Volume 124
date of issued 2020-01-11
creator Luo, Hongliang; Nishida, Keiya; Uchitomi, Shintaro; Ogata, Youichi; Zhang, Wu; Fujikawa, Tatsuya;
journal title International Journal of Engine Research
volume Volume 21
issue Issue 5
date of issued 2020-06-01
creator Ozono, Iori; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Oshita, Jumpei; Ishii, Daizo; Kurisu, Kaoru;
journal title Journal of Clinical Neuroscience
volume Volume 74
date of issued 2020-01-27
creator Ezaki, Ryo; Hirose, Fumiya; Furusawa, Shuichi; Horiuchi, Hiroyuki;
journal title Cytotechnology
volume Volume 72
date of issued 2020-02-29
creator Seo, Aira; Tanida, Hajime;
journal title Applied Animal Behaviour Science
volume Volume 224
date of issued 2020-01-30
creator Mekawy, Ahmad Mohammad M.; Assaha, Dekoum V. M.; Ueda, Akihiro;
journal title Journal of Plant Research
volume Volume 133
date of issued 2020-04-06
creator Dong, Qin; Echigo, Kohei; Raboy, Victor; Saneoka, Hirofumi;
journal title Plant Physiology and Biochemistry
volume Volume 149
date of issued 2020-02-18
creator Derbalah, Aly; Chidya, Russel; Kaonga, Chikumbusko; Iwamoto, Yoko; Takeda, Kazuhiko; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Environmental Science and Pollution Research
volume Volume 27
date of issued 2020-02-12
creator Derbalah, Aly; Sunday, Michael; Kato, Ryota; Takeda, Kazuhiko; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Chemosphere
volume Volume 244
date of issued 2019-11-25
creator Nakayama, Ken-ichi; Ishita, Yuuki; Chihara, Takahiro; Okumura, Misako;
journal title Development Genes and Evolution
volume Volume 230
issue Issue 3
date of issued 2020-02-06
creator Ishita, Yuuki; Chihara, Takahiro; Okumura, Misako;
journal title Neuroscience Research
volume Volume 154
date of issued 2020-05
creator Woo, Donghan; Kitamura, Mitsuru; Takezawa, Akihiro;
journal title Ocean Engineering
volume Volume 202
date of issued 2020-04-15
creator Mandal, Mohammad Shamim Hasan; Hosaka, Tetsuro;
journal title Natural Hazards
volume Volume 102
date of issued 2020-04-03