creator Kihara, Seiichiro; Matuda, Yasusada;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/14783
creator Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Koso; Asano, Toshihisa;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/26021
creator Kobayashi, Hideyuki; Akiyama, Tsutomu; Mizuta, Naomi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/27031
creator Wakamoto, Sumio;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/27032
creator Mori, Toshiaki; Shimizu, Masuharu; Ishida, Megumu; Tominaga, Mihoko; Hiew, Chok C.;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/27033
creator Takeshita, Shunji; Torigoe, Kenji; Ohtsuka, Susumu; Kuya, Mitsuo;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/27250
creator Yamamoto, Toru; Hirata, Tatsumi; Katayama, Masaru; Fujisawa, Shoichiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/27251
creator Fukazawa, Seiji; Nakamura, Rie;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/27252