Thumnail
creator Oang, Ryon-guan; Mikuni, Hidemi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 1997-12
SelfDOI 10.15027/24725
Thumnail
creator Kashem, M. A.; Rahman, M. Z.; Mikuni, H.;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 1997-12
SelfDOI 10.15027/24726
Thumnail
creator Lukito, Hasta Pratopo; Kouno, Kenji; Ando, Tadao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 1997-12
SelfDOI 10.15027/24727
Thumnail
creator Matsuoka, Satoru; Hirose, Keiko; Soumyo, Yoshie; Nishizawa, Toyohiko; Muroga, Kiyokuni;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 1997-12
SelfDOI 10.15027/24728
Thumnail
creator Songsangjinda, Putth; Matsuda, Osamu; Rajendran, Narasimmalu; Yamamoto, Tamiji; Maeda, Hajime;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 1997-12
SelfDOI 10.15027/24729