creator 広島大学附属東雲中学校;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Hamaoka, Keiko; Yamamoto, Takaharu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Sako, Shinya; Kobara, Tomoyuki; Kusahara, Kazuhiro;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Amano, Hideki; Kawasaki, Yuko; Ueda, Atsumi; Matsuura, Taketo; Shimomura, Tetsu; Teragaito, Masakazu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Kawasaki, Yuko; Amano, Hideki; Ueda, Atsumi; Shimomura, Tetsu; Matsuura, Taketo; Teragaito, Masakazu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Matsumae, Yoshimasa; Hamamoto, Yoshiyasu; Mimura, Mayumi;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Tachibana, Yukie; Mine, Kazunami;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Oda, Hirofumi; Higashikawa, Yasuo; Saito, Kazuhiko; Iwata, Shotaro;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Tsutsumi, Kento; Kawada, Kazuo;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Uragami, Chitose; Shiba, Shizuko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Akamatsu, Takeshi; Matsumura, Takeshi; Ono, Akira;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Matsumura, Takeshi; Akamatsu, Takeshi; Ono, Akira;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Hiwada, Yusuke; Odahara, Mai; Fujii, Tomoko; Nishi, Tsutomu; 落合 俊郎; Wakamatsu, Akihiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Fujii, Tomoko; Wakamatsu, Akihiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator Ito, Yumiko; Kawasaki, Hiromi; Yamasaki, Satoko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18
creator 研究部;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 46
date of issued 2015-03-18