creator Kurose, Motoo; Imasaki, Hideaki; Sugino, Kiyotaka; Miyake, Masami; Abe, Tetsuhisa; Amano, Hideki; Kambara, Kazuyuki; Kanoe, Hiroaki; Matsumae, Yoshimasa; Mimasu, Masanori; Oda, Takafumi; Yanagihara, Hironori; Hagihara, Emi; Aramori, Noriyuki; Izumoto, Seiko; Okuno, Masatsugu; Kunimoto, Ikuko; Tanaka, Akiko; Yamamoto, Takaharu; Matsumoto, Hitoshi; Kobara, Tomoyuki; Kimura, Hirokazu; Ueda, Atsumi; Teragaito, Masakazu; Hayasi, Takehiro; Koga, Nobuyoshi; Hamamoto, Yoshiyasu; Wakamoto, Sumio; Hitokuwada, Toru; Matsuda, Yasusada; Higashikawa, Yasuo; Mada, Yasuhiro; Tashima, Shunzo; Fukazawa, Seiji; Yanase, Yosuke; Funatsu, Morihisa; Kobayashi, Hideyuki; Kohyama, Takaya; Suzukia, Yasuyuki; Ishii, Shinji;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Miyake, Masami; Sugino, Kiyotaka; Yamamoto, Takaharu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Abe, Tetsuhisa; Kobara, Tomoyuki;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Amano, Hideki; Kambara, Kazuyuki; Teragaito, Masakazu; Ueda, Atsumi;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Kambara, Kazuyuki;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Kanoe, Hiroaki; Hayashi, Takehiro; Koga, Nobuyoshi;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Matsumae, Yoshimasa; Kurose, Motoo; Hamamoto, Yoshiyasu;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Mimasu, Masanori; Wakamoto, Sumio; Hitokuwada, Toru;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Oda, Hirofumi; Imasaki, Hideaki; Higashikawa, Yasuo; Matsuda, Yasusada;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Yanagihara, Hironori; Mada, Yasuhiro; Tashima, Shunzo;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Hagihara, Emi; Yamaguchi, Shigeo; Fukazawa, Seiji; Yanase, Yosuke;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Aramori, Noriyuki; Kunimoto, Ikuko; Okuno, Masatsugu; Izumoto, Seiko; Funatsu, Morihisa; Kobayashi, Hideyuki;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31
creator Kambara, Kazuyuki; Kohyama, Takaya;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 36
date of issued 2004-03-31