creator Soetard, Michel; Ogasawara, Fumi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33721
creator Hamada, Shoko;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33722
creator Hyun, Jung Hwan;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33723
creator Kondo, Aya; Watanabe, Daisuke;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33724
creator Tanaka, Saori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33725
creator Manabe, Ken;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33726
creator Hamazaki, Takashi; Tamura, Takahiro; Shioji, Akiko; Morino, Mio; Kato, Takashi; Okamoto, Kaori; Yoshida, Kazuki; Ando, Tokiwa; Mitsui, Rie; Park, Shinyoung;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33727
creator Takeuchi, Hiroaki;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33728
creator Tada, Yukiko; Ota, Noriko; Inoue, Satoko; Sugimura, Shinichiro;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33729
creator Sato, Chie; Manabe, Ken; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33730
creator Ohno, Ayumi; Okahana, Kiichiro; Manabe, Ken; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33731
creator Kamigaki, Akiko; Ito, Chisato; Ozaki, Kimihiko;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33732
creator Shibasaki, Miwa;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33733
creator Iino, Yuki; Fujita, Kaori; Wang, Luxi; Takeuchi, Tomohito; Matsuo, Masachika; Takeuchi, Hiroaki;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33734
creator Irie, Keita;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33735
creator Ota, Noriko; Maki, Ryouta; Yamasaki, Akane;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33736
creator Hamada, Shoko; Sugimura, Shinichiro;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 32
date of issued 2010-12-01
SelfDOI 10.15027/33737