creator Kubota, Kiyoshi; Takase, Yumiko; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23444
creator Kubota, Kiyoshi; Araki, Hideki; Nagai, Mitsuo; Kintou, Hiroaki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23445
creator Saito, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23446
creator Saito, Osamu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23447
creator Hashimoto, Hideo; Hayashi, Norihiro; Sasaki, Masaya; Kawakami, Hideyuki; Nakano, Hiroyuki; Kiiyukia, M.C.; Ishida, Shinji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23448
creator Saito, Akira; Akai, Tatsuo; Imamura, Tsuneaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23449
creator Ogawa, Yasuki; Kakuda, Shunpei; Takahashi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23450
creator Endo, Takuo; Matsuda, Osamu; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23451
creator Hayashi, Tomo'o;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23452