creator Wakasa, Kunio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01
creator Kaihara, Yasutaka; Kawasaki, Hiromi; Kozai, Katsuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01
creator Kawata, Toshitsugu; Kohno, Shinya; Kamada, Hiroko; Tai, Masako; Kaku, Masato; Fujita, Tadashi; Tohma, Yuiko; Motokawa, Masahide; Tsutsui, Keisuke; Ohtani, Junji; Shigekawa, Mao; Tsuka, Natsumi; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01
creator Takarada, Tohru; Irifune, Masahiro; Endo, Chie; Shimizu, Yoshitaka; Kobayashi, Keiko; Sakata, Keiko; Kikuchi, Sinji; Saida, Takuya; Onizuka, Chiori; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01
creator Tohmori, Hidetoshi; Inoue, Shiigo; Miyauchi, Miwa; Higashikawa, Koichiro; Ohta, Kouji; Ninomiya, Yoshiaki; Shimasue, Hiroshi; Ono, Shigehiro; Sugiyama, Masaru; Kamata, Nobuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01