creator Sadamori, Shinsuke; Hamada, Taizo; Abekura, Hitoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Tabe, Hideki; Ueda, Hiroshi M.; Kato, Masaaki; Shikata, Noriko; Nagaoka, Keiko; Nakashima, Yoshiko; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Okamoto, Masahiko; Maruyama, Yu; Tanaka, Eiji; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Takarada, Tohru; Irifune, Masahiro; Endo, Chie; Shimizu, Yoshitaka; Takahashi, Kenichiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Kawamura, Makoto; Sasahara, Hisako; Okada, Mitsugi; Kozai, Katsuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Mishima, Koji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Matsumoto, Atsue; Hara, Kumiko; Morioka, Shima; Takemoto, Toshinobu; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Wakasa, Kunio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Maeda, Kohsaku;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Imada, Shinobu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Tohmori, Hidetoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Yamamoto, Michinao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Nagai, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Kimura, Kazumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01