creator Honda, Koubun; Kawata, Toshitsugu; Harada, Mie; Ohno, Shigeru; Tanimoto, Kotaro; Kaku, Masato; Fujita, Tadashi; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2003-12-01
creator Ikeda, Atsuharu; Wakasa, Kunio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2003-12-01
creator Kobayakawa, Yasushi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2003-12-01
creator Nakanoda, Shin-ich; Sadamori, Shinsuke; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2003-12-01
creator Tanaka, Eiji; Araki, Kenichi; Komuro, Akiko; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2003-12-01
creator Itoh, Yoshiaki; Sugiyama, Masaru; Sakata, Keiko; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2003-12-01