creator Nakashima, Masaru;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Nobumori, Takeshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Takekoshi, Toshihide;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Masaki, Chihiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Motokawa, Hirotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Khaleda, Akhter;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Nakanoda, Shin-ichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator 池田 敦治; 若狹 邦男;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Wakasa, Kunio; Ikeda, Atsuharu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Inoue, Shingo; Ishikawa, Takenori; Itoh, Yoshiaki; Shimasue, Hiroshi; Miyauchi, Miwa; Tohmori, Hidetoshi; Ohta, Kouji; Sugiyama, Masaru; Hachisuka, Eiso;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Tohmori, Hidetoshi; Ishikawa, Takenori; Ishioka, Yasuki; Ohta, Kouji; Mizuta, Kuniko; Komine, Makiko; Tabe, Masaki; Nawa, Akiko; Sakata, Keiko; Shigeishi, Hideo; Nobumori, Takeshi; Ono, Shigehiro; Takeda, Eri; Nakagawa, Hiroyuki; Shimasue, Hiroshi; Kiyomihara, Masaki; Bhawal, Ujjal; Ninomiya, Yoshiaki; Domen, Tamiko; Higashikawa, Koichiro; Miyauchi, Miwa; Itoh, Yoshiaki; Inoue, Shingo; Sugiyarna, Masaru;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Takemoto, Toshinobu; Hara, Kumiko; Matsumoto, Atsue; Morioka, Shima; Kurihara, Hidemi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Sakata, Keiko; Shimasue, Hiroshi; Miyauchi, Miwa; Tohmori, Hidetoshi; Itoh, Yoshiaki; Higashikawa, Koichiro; Domen, Tamiko; Ohta, Kouji; Ninomiya, Yoshiaki; Takeda, Eri; Ono, Shigehiro; Ishioka, Yasuki; Nakagawa, Hiroyuki; Nobumori, Takeshi; Shigeishi, Hideo; Tabe, Masaki; Komine, Makiko; Nawa, Akiko; Mizuta, Kuniko; Inoue, Shingo; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Sekino, Akiko; Kaku, Masato; Kawata, Toshitsugu; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01