creator Kimoto, Naotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
creator Nahara, Yukinori; Wakata, Kazuhide; Yamaguchi, Masato; Teshima, Wataru; HamadaTaizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
creator Ikeda, Atsuharu; Wakasa, Kunio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
creator Shimasue, Hiroshi; Igaki, Koichi; Tohmori, Hidetoshi; Miyauchi, Miwa; Itoh, Yoshiaki; Ohta, Kouji; Sakata, Keiko; Inoue, Shingo; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
creator Sadamori, Shinsuke; Hamada, Taizo; Abekura, Hitoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
creator Tanne, Kazuo; Nagataki, Takao; Lin, Meiki H.; Sasaki, Akiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01