creator Ishi, Mie;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Bhawal, Ujjal Kumar;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Koretake, Katsunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Okada, Reiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Yoshida, Satoshi; Ueda, Hiroshi M.; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Sadamori, Shinsuke; Hamada, Taizo; Nakai, Nobuyuki; Makihira, Seicho; Taguchi, Norihiro; Tamamoto, Mitsuhiro; Murata, Hiroshi; Nikawa, Hiroki; Abekura, Hitoshi; Kumagai, Hiroshi; Nishimura, Masahiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Chiba, Daisuke;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Shimizu, Yoshitaka; Irifune, Masahiro; Sugimura, Mitsutaka; Takarada, Tohru; Endou, Chie; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Irifune, Masahiro; Shimizu, Yoshitaka; Takarada, Tohru; Endo, Chie; Maeoka, Kiyoshi; Tanaka, Chikako; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Tanaka, Chikako; Arita, Yuichi; Sasahara, Hisako; Ogawa, Tetsuji; Tani, Ryoji; Abe, Y asuhiko; Shimizu, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Kawata, Toshitsugu; Kohno, Shinya; Fujita, Tadashi; Kaku, Masato; Tsutsui, Keisuke; Tokimasa, Chiyoko; Ueda, Hiroshi M.; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01