Thumnail
creator Ijuin, Chise; Ohno, Shigeru; Doi, Takenori; Nahara, Yukinori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
Thumnail
creator Takeuchi, Shuichi; Shibaguchi, Tatsuya; Kikuchi, Kazuaki; Takao, Norihumi; Tanaka, Eiji; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
Thumnail
creator Shimizu, Yoshitaka; Irifune, Masahiro; Sugimura, Mitsutaka; Takarada, Touru; Maeoka, Kiyoshi; Katayama, Soutaro; Endo, Chie; Tanaka, Chikako; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
Thumnail
creator Ogawa, Tetsuji; Taguchi, Norihiro; Sasahara, Hisako; Fujitani, Morioki; Tani, Ryoji; Itoh, Yoshiaki; Yoshida, Mitsuyoshi; Tamamoto, Mitsuhiro; Tanaka, Eiji; Okada, Mitsugu; Taguchi, Akira; Sugimura, Mitsutaka; Ishikawa, Takenori; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
Thumnail
creator Tanimoto, Yoriaki; Miyamoto, Keisuke; Sugiyama, Aki; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
Thumnail
creator Takarada, Tohru; Katayama, Sotaro; Tanaka, Chikako; Shimizu, Yoshitaka; Maeoka, Kiyoshi; Endou, Chie; Sugimura, Mitsutaka; Irifune, Masahiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
Thumnail
creator Kawata, Toshitsugu; Tsutsui, Keisuke; Fujita, Tadashi; Kaku, Masato; Tokimasa, Chiyoko; Kohno, Shinya; Ueda, Hiroshi; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01