creator Taguchi, Akira; Otani, Keiko; Suei, Yoshikazu; Ohtsuka, Masahiko; Tanimoto, Keiji; Kumakura, Isami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Tsuruda, Hitoshi; Yabuno, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Tamagami, Mami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Ueshige, Morikatsu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Takahashi, Akira;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Shindoi, Nobuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Kagai, Kiyoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Urabe, Masaji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Ninomiya, Yoshiaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Domen, Tamiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Matsuo, Keishi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Ohno, Shigeru; Nonoyama, Daisuke; Lee, Kayou; Kawahara, Miyuki; Honda, Koubun; Sasaki, Akiko; Shindo, Kayo; Tanaka, Eiji; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Higashikawa, Koichiro; Miyauchi, Miwa; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Mukonoki, Junko; Yamano, Ryosuke; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Tanaka, Eiji; Araki, Ken-ichi; Honda, Kobun; Sugiyama, Hironori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Tsuruda, Hitoshi; Ishimoto, Katsumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Nahara, Yukinori; Yamaguchi, Sumio; Miyake, Yujiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Ohno, Masashi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01