creator Wakasa, Kunio; Rachmadi, Priyawan; Niaz Ahmed, Chowdhury; Yoshida, Yasuhiro; Nurhayaty, Natsir; Chowdhury, Moin Jan; Yamasaki, Yasuhiko; Ikeda, Atsuharu; Shirai, Ken-ichi; Yoshioka, Masayuki; Shintani, Hideaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Nakatsuka, Akio; Ikeda, Atsuharu; Fukuda, Ryuichi; Yamasaki, Yasuhiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Wakasa, Kunio; Shintani, Hideaki; Kimura, Kazumi; Tanaka, Kousei; Urabe, Hidenori; Morikawa, Akihiro; Fujitani, Morioki; Satou, Naoki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Nomura, Yuuji; Wakasa, Kunio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Wakasa, Kunio; Shintani, Hideaki; Kimura, Kazumi; Tanaka, Kousei; Urabe, Hidenori; Satou, Naoki; Yoshida, Yasuhiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Tanaka, Shuji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Kimoto, Tomohide;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Yamauchi, Jun;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Kikuzaki, Kenji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Doi, Naomi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Tanaka, Hironori; Isida, Manami; Amano, Yuki; Itou, Kazue; Yamaguchi, Kazunori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Harada, Tadashi; Imada, Shinobu; Inoue, Shingo; Tsujino, Tetsuhiro; Tanaka, Kohji; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Tanimoto, Keiji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
creator Inoue, Shingo; Maeda, Kohsaku; Nakajima, Hidemoto; Harada, Tadashi; Yamamoto, Michinao; Itoh, Yoshiaki; Tanaka, Kohji; Sugiyama, Masaru; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01