creator Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Nurhayaty, Natsir; Ikeda, Atsuharu; Shirai, Ken-ichi; Yoshioka, Masayuki; Nakatsuka, Akio; Nomura, Yuuji; Ogino, Sekiya; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Nakatsuka, Akio; Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Nurhayaty, Natsir; Shirai, Ken-ichi; Yoshioka, Masayuki; Ikeda, Atsuharu; Yamasaki, Yasuhiko; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Sato, Yuuji; Abe Yasuhiko; Wadamoto, Masayoshi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Ishida, Manami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Nishimura, Masahiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Oda, Ryo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Ishida, Eisaku;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Lui, Mu-Fei;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Ishikawa, Takayoshi; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Nomura, Yuuji; Ikeda, Atsuharu; Nakatsuka, Akio; Ogino, Sekiya; Matsui, Hideki; Shirai, Ken-ichi; Yoshioka, Masayuki; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Sato, Yuuji; Shindoi, Noriaki; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Abe, Yasuhiko; Sato, Yuuji; Taji, Tsuyoshi; Yatsuzuka, Nobuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Lirnin, Guan; Sato, Yuuji; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa; Zhi, Qing-Chen;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Yamauchi, Jun; Hosokawa, Ryuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Takao, Yaeko; Toyota, Masako; Sukei, Tomomi; Uchino, Fumiko; Sainohara, Teruko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Morishita, Masayuki; Yamasaki, Yukiko; Kawamura, Makoto; Iwamoto, Yoshifumi; Yoshida, Mituyoshi; Akagawa, Yasumasa; Nakata, Fumie; Hara, Kumiko; Nakarnura, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Kawamura, Makoto; Seyama, Atsusi; Sasaki, Takehiko; Karnidani, Kan; Mukai, Hioaki; Orita, Shinjiro; Kaneko, Syohei; Yoshioka, Hirohiko; Matsuda, Tetsuya; Yasui, Ryoichi; Katayama, Iwao; Mukai, Kousou; Hayashi, Kakeru; Takiguchi, Hisayoshi; Miyagi, Masaharu; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01