Thumnail
creator Toratani, Shigeaki; Okamoto, Tetsuji; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Osaki, Teruhiko; Toratani, Shigeaki; Okamoto, Tetsuji; Shigemori, Kazuko; Yabumoto, Masafumi; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Miyake, Yujiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nagata, Aya; Ishikawa, Takayoshi; Kan, Myoyo; Iwamoto, Yuki; Samuta, Tsuyoshi; Shoto, Makiko; Nii, Noriko; Kuwahara, Satsuki; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Tabuchi, Junji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Toratani, Shigeaki; Okamoto, Tetsuji; Shigemori, Kazuko; Osaki, Teruhiko; Yabumoto, Masafumi; Tani, Ryoji; Tanaka, Yoshiharu; Ochi, Yasushi; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Taji, Tsuyoshi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nobuhara, Hiroshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Nakai, Kumiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Miyake, Yujiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Matsumae, Izumi; Wakasa, Kunio; Takahashi, Hitoshi; Senoo, Hirofurni; Morikawa, Akihiro; Urabe, Hidenori; Fujitani, Morioki; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Sugita, Makoto;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nakajo, Tetsuko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Ishikawa, Takayoshi; Samuta, Tsuyoshi; Kan, Myoyo; Nagata, Aya; Iwamoto, Yuki; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nakatsuka, Akio; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nakajo, Tetsuko; Yoshiga, Koji; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Kubo, Takayasu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Hirohata, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Yoshida, Shino;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Fukunaga, Masami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Okimura, Akinobu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Fujii, Masashi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01