Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Ogino, Sekiya; Yoshida, Yasuhiro; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Itadani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Satakeda, Hisashi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Hashimoto, Kazuto;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nakayama, Ryusuke;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Fujii, Masashi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Okimura, Akinobu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Fukunaga, Masami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Yoshida, Shino;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Hirohata, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Kubo, Takayasu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nakajo, Tetsuko; Yoshiga, Koji; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nakatsuka, Akio; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Ishikawa, Takayoshi; Samuta, Tsuyoshi; Kan, Myoyo; Nagata, Aya; Iwamoto, Yuki; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nakajo, Tetsuko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Sugita, Makoto;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Matsumae, Izumi; Wakasa, Kunio; Takahashi, Hitoshi; Senoo, Hirofurni; Morikawa, Akihiro; Urabe, Hidenori; Fujitani, Morioki; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Miyake, Yujiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01