creator Wakasa, Kunio; Urabe, Hidenori; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Wakasa, Kunio; Hirose, Tomoji; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Akagawa, Yasumasa; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Wakasa, Kunio; Hirose, Tomoji; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Akagawa, Yasumasa; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Wakasa, Kunio; N. A. Chowdhury; R. Priyawan; Nurhayaty Natsir; Yoshida, Yasuhiro; Ikeda, Atsuharu; Hirose, Tomoji; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Miyasako, Takanori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Sasahara, Hisako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Kamayama, Kenji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Higashi, Tomie; Takemoto, Toshinobu; Tanikawa, Masao; Okamoto, Hioshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji; Taguchi, Akira; Yamada, Toshikazu; Ichikawa, Kenji; Toratani, Shigeaki; Takeshige, Miwa; Ishikawa, Takenori; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji; Taguchi, Akira; Yamada, Toshikazu; Otani, Keiko; Toratani, Shigeaki; Ichikawa, Kenji; Miwa, Ta keshigean; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Ishikawa, Takayoshi; Sannomiya, Yuki; Kan, Myoyo; Nagata, Aya; Samuta, Tsuyoshi; Shoto, Makiko; Yamaguchi, Noriko; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Ishikawa, Takayoshi; Sannomiya, Yuki; Kan, Myoyo; Nagata, Aya; Samuta, Tsuyoshi; Shoto, Makiko; Yamaguchi, Noriko; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Ito, Kazue; Ishida, Manami; Iwami, Yuko; Ohta, Kayoko; Yamaguchi, Kazunori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Yatsuzuka, Hiroko; Ito, Kazue; Iwami, Yuko; Nagakane, Noriko; Shimoda, Miwa; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Yoshiga, Koji; Ichikawa, Takeshi; Kayada, Yoshiaki; Miyauchi, Shinobu; Tsumura, Masanori; Sakurai, Kazuhiro; Kunishi, Masanori; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Harada, Tadashi; Tanaka, Kohji; Kiyomihara, Masaki; Maeda, Kohsaku; イノウエ, シンゴ; Tsujino, Tetsuhiro; Itoh, Yoshiaki; Kata, Kohji; 中島 英元; Yamamoto, Michinao; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Tanaka, Kohji; Ishibashi, Ryuhei; Korenaga, Yoshinari; Shigehira, Tetsuya; Yamamoto, Michinao; Maeda, Kohsaku; Harada, Tadashi; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Yoshiga, Koji; Tsumura, Masanori; Sakurai, Kazuhiro; Tanimoto, Keiji; Miyauchi, Shinobu; Ichikawa, Takeshi; Kayada, Yoshiaki; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01