creator Yuasa, Yoshitaka; Sato, Yuuji; Wadamoto, Masayoshi; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Okura, Hiotaka; Yamamoto, Meiji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Muhammed Ramajan Hossain;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Ochi, Yasushi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Kawamura, Makoto; Sasaki, Takehiko; Kamidani, Kan; Seyama, Jun; Mukai, Hiroaki; Orita, Shinjiro; Kaneko, Syohei; Yoshioka, Hirohiko; Matsuda, Tetsuya; Yasui, Ryoichi; Katayama, Iwao; Mukai, Kouzo; Hayashi, Kakeru; Takiguchi, Hisayoshi; Okano, Ryuichi; Miyagi, Masaharu; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Kawamura, Makoto; Kamidani, Kan; Sasaki, Takehiko; Seyama, Jun; Mukai, Hiroaki; Orita, Shinjiro; Kaneko, Syohei; Yoshioka, Hirohiko; Matsuda, Tetsuya; Yasui, Ryoichi; Katayama, Iwao; Mukai, Kouzo; Hayashi, Kakeru; Takiguchi, Hisayoshi; Sasahara, Hisako; Miyagi, Masaharu; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Yoshida, Shino; Suzuki, Aki; Ito, Kazue; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Ishizuka, Yasuo; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Sukei, Tomomi; Takao, Yaeko; Ohta, Miho; Hirokawa, Keiko; Aoyama, Yumi; Nait, Kunie; Nomura, Mihoko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Aratani, Yasushi; Yoshiga, Koji; Toratani, Shigeaki; Nakajo, Tetsuko; Kunishi, Masanori; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Kunishi, Masanori; Yoshiga, Koji; Tsumura, Masanori; Ohshima, Kazuhiko; Nakajo, Tetsuko; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Kozai, Katsuyuki; Takeda, Chikako; Nakayama, Ryusuke; Nitani, Keiko; Miura, Kazuo; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Matsumae, Izurni; Tsuga, Kazuhiro; Nakata, Fumie; Sanbuichi, Fukunobu; Habu, Eisaku; Akagawa, Yasumasa; Shintani, Hideaki; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Sagara, Masaaki; Kamayama, Kenji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa; Kotani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01