creator Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Ikeda, Atsuharu; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Ikeda, Atsuharu; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Ikeda, Atsuharu; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Tanimoto, Keiji; Yamada, Toshikazu; Yamada, Jun; Ohtsuka, Masahiko; Suei, Yoshikazu; Taguchi, Akira; Otani, Keiko; Kodera, Yoshie; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Yamamura, Tatsuji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Nishinaka, Hisao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Ogino, Sekiya; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Kaihara, Yasutaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Hino, Takamune;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Yoshida, Satoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Nakajo, Tetsuko; Yoshiga, koji; Ichikawa, Takeshi; Ohshima, Kazuhiko; Toratani Shigeaki; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Akagawa, Yasumasa; Yuasa, Yoshitaka; Wadamoto, Masayoshi; Kamayama, Kenji; Abe, Yasuhiko; Sagara, Masaaki; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Yuasa, Yoshitaka; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Ohkawa, Shuji; Kubo, Takayasu; Kamayama, Kenji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Shinki, Tsunei;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Kawabata, Kunio; Kawamura, Makoto; Miyagi, Masaharu; Nakata, Fumie; Kawagoe, Noriaki; One, Kayoko; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Ohtsuka, Masahiko; Sunayashiki, Tadashi; Sumida, Hiroomi; Maruishi, Hirofumi; Yamada, Jun; Tanimoto, Keiji; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Saime, Sahin; Sato, Yuuji; Wadamoto, Masayoshi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Tenma, Hirofumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Ishida, Hideyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01