creator Wakasa, Kunio; Urabe, Hidenori; Yoshida, Yasuhiro; Ikeda, Atsuharu; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Yamamoto, Takaharu; Nikawa, Hiroki; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Abekura, Hitoshi; Hamada, Taizo; Kotani, Hiroo; Tokuyama, Hiroshi; Nakai, Nobuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Amano, Yuki; Ohta, Kayoko; Hasegawa, Seiko; Kagawa, Kunikazu; Ishida, Manami; Itoh, Kazue; Yamaguchi, Kazunori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Taira, Masayuki; Nomura, Yuji; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao; Matsui, Akira;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Taira, Masayuki; Khan, Abul Mukib; Ohmoto, Kazuhiro; Tanaka, Kousei; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Yamaguchi, K.; Kawasoko, S.; Ito, K.; Tanne, K.;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Yamaguchi, Kazunori; Oda, Yoshihito; Sugiyama, Hiroki; Morimoto, Noriaki; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Murakami, Mayumi; Sagara, Masaaki; Nishinaka, Hisao; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Sagara, Masaaki; Kubo, Takayasu; Hashimoto, Masaki; Wadamoto, Sayuri; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Wadamoto, Masayoshi; Kamayama, Kenji; Tenma, Hirofumi; Ishida, Hideyuki; Wadamoto, Sayuri; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Murata, Hioshi; Hamada, Taizo; Shigeto, Naofumi; Arima, Takashi; Iwanaga, Hiroyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Kamayama, Kenji; Yatuzuka, Nobuhiro; Ishida, Hideyuki; Tenma, Hirofumi; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Nagakane, Kouji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Nahara, Yukinori; Sumiyoshi, Yoshiko; Miyake, Yujiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Takeshige, Miwa; Nakajirna, Hidemoto; Yamamoto, Michinao; Inoue, Shingo; Tsujino, Tetsuhiro; Harada, Tadashi; Tanaka, Kohji; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Moriya, Naofumi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01