Thumnail
creator Sugita, Makoto; Hirono, Chikara; Shiba, Yoshiki; Kanno, Yoshinobu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Shiba, Yoshiki; Kanno, Yoshinobu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Yamaki, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Matsuura, Takashi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Yamada, Toshikazu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Hayashi, Ken-ichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Takenaka, Akihiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Morishita, Masayuki; Yamamura, Tatsuji; Kawamura, Makoto; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Urabe, Hidenori; Takahashi, Hitoshi; Yoshii, Mari; Tanaka, Nobuyuki; Ohmoto, Kazuhiro; Morikawa, Akihiro; Matsumae, Izumi; Daidoh, Hirofumi; Satou, Junko; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki; Seo, Teruaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Naoki; Sato, Junko; Morikawa, Akihiro; Urabe, Hidenori; Motoyama, Tomotoku; Sakai, Moriyuki; Shintani, Hideaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Syu, Masahiro; Ogawa, Tetsuji; Kanou, Tosihumi; Fujitani, Yuri; Yosino, Mio; Yoshino, Hiroshi; Kawaguchi, Hiroyuki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Higashi, Tomie; Onzuka, Tormoko; Satoh, Gen; Yoshino, Hiroshi; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Ogawa, Tetsuji; Fujitani, Yuri; Yoshino, Miho; Kanou, Toshifumi; Shu, Masahiro; Yoshino, Hiroshi; Kawaguchi, Hiroyuki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Shimizu, Naoki; Wadamoto, Masayoshi; Yuasa, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Moriya, Naofumi; Yuasa, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Tamamoto, Mitsuhiro; Fujita, Minoru; Kato, Ryouji; Yamamoto, Takaharu; Wada, Takuro; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Nakamoto, Kyoumi; Tamamoto, Mitsuhiro; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Shigeto, Naofumi; Adi, Subianto; Yamada, Yasumichi; Iwanaga, Hiroyuki; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Ishizuka, Yasuo; Miyamoto, Keisuke; Yamada, Tetsuro; Yamauchi, Kazuo; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Kyomen, Shingo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01