creator Yamamura, Tatsuji; Morishita, Masayuki; Tsujimura, Kiyoko; Fukunaga, Masami; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Nishino, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Shirakawa, Masaharu; Hirakawa, Masahiko; Azuma, Takaaki; Koi, Mamoru; Shimizu, Yasushi; Takayama, Tomoyuki; Kawamura, Keiichiroh; Hossain, M. R.; Ogawa, Tetsuji; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Kawaguchi, Hiioyuki; Ogawa, Tetsuji; Hossain, Muhammed R; Yoshino, Miho; Fujitani, Yuri; Kanou, Toshifumi; Shu, Masahiro; Hirakawa, Masahiko; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Nishinaka, Hisao; Hiasa, Kyou; Sakurai, Hiroya; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Fujita, Yuko; Yamaguchi, Kazunori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Morimoto, Noriaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Yarnaguchi, Kazunori; Oda, Yosihito; Morimoto, Noriaki; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Taira, Masayuki; Miyawaki, Hiromasa; Toyooka, Hioo; Ogino, Sekiya; Kunio, Wakasa; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Wakasa, Kunio; Hirose, Tomoji; Taira, Masayuki; Nomura, Yuuji; Tsuji, Takeshi; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Kozai, Katsuyuki; Yamakido, Takako; Furukawa, Yukashi; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Shirakawa, Masaharu; Kawamoto, Fumiko; Fujitani, Yuri; Shiba, Hideki; Takemoto, Toshinobu; Hirakawa, Masahiko; Nakanishi, Keiji; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Shirakawa, Masaharu; Hino, Takamune; Shiba, Hideki; Kawamura, Keiichiroh; Nakanishi, Keiji; Ogawa, Tetsuji; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01