creator Shigeto, Naofumi; Kameda, Makiko; Hamada, Taizo; Inoue, Masayuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Morimoto, Susumu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Nishinaka, Hisao; Ishida, Hideyuki; Yano, Nobuto; Sato, Yuuji; Fujioka, Michiharu; Ohkawa, Shuji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiomichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Yamada, Kenjiro; Sunouchi, Yujiro; Watanabe, Yasoo; Ishida, Manami; Miyamoto, Keisuke; Tsai, Chi-Yang; Yoneda, Hisato; Yamada, Tetsuro; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Nasir, Mansjur; Kagawa, Kunikazu; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Kimura, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Ito, Kazue;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Seno, Pradopo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Matsuo, Katsuhiro; Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Nobuhara, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Toyooka, Hiroo; Taira, Masayuki; Miyawaki, Hiomasa; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Murata, Hiroshi; Iwanaga, Hiroyuki; Shigeto, Naofumi; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Ogino, Sekiya; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Wakasa, Kunio; Hirose, Tomoji; Taira, Masayuki; Nomura, Yuuji; Tsuji, Takeshi; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Nishino, Ayako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Moriya, Naofumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Moriya, Naofumi; Gurita, Toshiyuki; Morimoto, Susumu; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Okada, Tatsuo; Yoshida, Fusahito; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Katauchi, Kohei;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Akagawa, Yasumasa; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Sato, Yuuji; Hashimoto, Masaki; Tsuru, Hiromichi; Kotani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Yamaguchi, Kazunori; Kawata, Toshitugu; Yoshida, Satoshi; Oda, Yoshihito; Kyomen, Shingo; Morimoto, Noriaki; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06