creator Yamaguchi, Kazunori; Kawata, Toshitugu; Yoshida, Satoshi; Oda, Yoshihito; Morimoto, Noriaki; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Abe, Yasuhiko; Yamaga, Takayuki; Taji, Tsuyoshi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Abe, Yasuhiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Yuasa, Yoshitaka; Asahara, Sanae; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Asahara, Sanae;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Endo, Kunihiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Saito, Satsuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Shiba, Hideki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Iseda, Shigemitsu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Akagawa, Yasumasa; Sato, Yuuji; Hamada, Shigemitsu; Tenma, Hirofumi; Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Tokuyama, Hiroshi; Sadamori, Shinsuke; Iwanaga, Hiroyuki; Matsuo, Takayuki; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Miyagi, Masaharu; Fujioka, Michiharu; Kitamoto, Junji; Yamasaki, Shunji; Yamamura, Tatsuji; Sasahara, Hisako; Kawabata, Kunio; Kawamura, Makoto; Morishita, Masayuki; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Miyagi, Masaharu; Fujioka, Michiharu; Yamasaki, Shunji; Fukunaga, Masami; Sasahara, Hisako; Kawabata, Kunio; Nagao, Makoto; Kawamura, Makoto; Morishita, Masayuki; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Nakamoto, Kyoumi; Tamamoto, Mitsuhiro; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Fukuda, Setsuko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06