creator Kawamura, Makoto; Kawabata, Kunio; Sasahara, Hisako; Fukuda, Setsuko; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Fukuda, Setsuko; Kawamura, Makoto; Kawabata, Kunio; Ishikawa, Takenori; Iwamoto, Yoshifumi; Shimosato, Tsunehiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Tsuchida, Kazunori; Kawarnura, Makoto; Kitamoto, junji; Fukuda, Setsuko; Sasahara, Hisako; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Toyooka, Hiroo; Taira, Masayuki; Miyawaki, Hiromasa; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Liao, Wen-Mig; Tanaka, Nobuyuki; Urabe, Hidenori; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki; Taira, Masayuki; Nomura, Yuji; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Urabe, Masahiro; Saitoh, Hikojiro; Ohmoto, Kazuhiro; Morikawa, Akihiro; Khan, Abul M; Itoh, Junko; Fujiwara, Kouichi; Tanaka, Kousei; Satou, Kyouichi; Urabe, Hidenori; Matsumae, Izumi; Liao, Wen Mig; Satou, Junko; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Yuasa, Yoshitaka; Kohada, Atsumasa; Adachi, Shingo; Gurita, Toshiyuki; Komura, Ikuhiro; Nishinaka, Hisao; Ueda, Yuji; Moriya, Naofumi; Tsuga, Kazuhiro; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Akagawa, Yasumasa; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Sagara, Masaaki; Nagakane, Kouji; Satomi, Keiichi; Hashimoto, Masaki; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Yuasa, Yoshitaka; Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Hashimoto, Masaki; Desaki, Yoshimitsu; Ohkawa, Shuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Sadamori, Shinsuke; Tokuyama, Hiroshi; Kameda, Kouji; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Yamabe, Chiyoko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Yamaguchi, Kazunori; Oda, Yoshihito; Morimoto, Noriaki; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Yamaguchi, Kazunori; Oda, Yoshihito; Morimoto, Noriaki; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Sugihara, Takahide; Ohno, Masashi; Kimura, Nobuo; Yamaguchi, Kazunori; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Morimoto, Susumu; Kashihara, Matoshi; Ohkawa, Shuji; Tsuru, Hirormichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Akagawa, Yasumasa; Komiyama, Yataro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Nahara, Yukinori; Miyake, Yujiro; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Akagawa, Yasumasa; Taji, Tsuyoshi; Tsuru, Hiromichi; Fujita, Minoru; Wada, Takuro; Komiyama, Yataro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Yoshida, Miho; Hashimoto, Masaki; Yoshida, Mitsuyoshi; Nozaki, Shin-ichi; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Ikemoto, Kimiaki; Ohara, Masaru; Inoue, Shingo; Fukuda, Setsuko; Yasui, Ryoichi; Ishikawa, Takenori; Shimosato, Tsunehiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01