Thumnail
creator Tomita, Shinichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Taguchi, Akira;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Sakurai, Hiroya;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Yamaguchi, Kazunori; Sugihara, Takahide; Yamada, Teturou; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Kanou, Toshifumi; Ogawa, Tetsuji; Fujitani, Yuri; Hirohata, Hideo; Kawaguchi, Hiroyuki; Yoshino, Miho; Ramjan, Hossain Muhammed; Satoh, Hiroki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Toyooka, Hiroo; Taira, Masayuki; Miyawaki, Hiromasa; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Tsuruda, Hitoshi; Yamada, Tetsuro; Iwami, Yuko; Ishizuka, Yasuo; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Sakurai, Kazuhiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Fujita, Mioru; Tamamoto, Mitsuhiro; Kato, Ryoji; Seo, Teruaki; Hamada, Taizo; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Wakisaka, Hitoshi; Hijikata, Takao; Yohro, Takeshi; Maeda, Norihiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Miyake, Yujiro; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Ahsan, Md. Shahed;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Miyake, Yujiro; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Akagawa, Yasumasa; Yoshida, Mitsuyoshi; Komura, Ikuhiro; Abe, Yasuhiko; Sagara, Masaaki; Nozaki, Sh-ichi; Sato, Yuuji; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Akagawa, Yasumasa; Yoshida, Yasuhiro; Sakurai, Hiroya; Habu, Eisaku; Sato, Yuuji; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Miyake, Yujiro; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01