creator Uno, Yoshifumi; Takahashi, Yoshi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30
creator Uno, Yoshifumi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30
creator Ohata, Takahiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30
creator Fukuda, Katsufumi; Ouchida, Yasunori;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30
creator Kato, Fusao;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30