creator Nonaka, Yoichiro; Yamauchi, Noritsugu; Inoue, Wataru;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Legrand, Dorothée; Higuchi, Satoshi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Yamasaki, Akane; Okibayashi, Yohei; Ishii, Shinji; Suzuki, Yumiko; Morikawa, Atsuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Suwa, Hidehiro;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Imai, Yasuharu;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Miyasato, Tomoe; Takahashi, Hitoshi; Morikawa, Atsuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Nakayama, Tomokazu; Suzuki, Akio; Matsunuma, Mitsuyasu;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Suzuki, Akio;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Okamoto, Kaori;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Hamazaki, Takashi; Yoshida, Mina;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Nagata, Riyouta; Itoh, Masako;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Tominaga, Mihoko; Hamabata, Michiko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Nistor, Nicolae; Schworm, Silke;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Denman, Brian D.;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Turner, David A.;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Greimel, Elfriede;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Roth, Roswith;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Jaffke, Christoph;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Oka, Naoki; Kojima, Nanae; Kodama, Makiko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Yamauchi, Noritsugu;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16