creator Biseth, Heidi; Nakai, Yuka;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Kodama, Makiko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Fujii, Hitomi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Suzuki, Yumiko; Yonezawa, Takashi; Nakai, Yuka; Miyasato, Tomoe; Kinoshita, Hiroyoshi; Oosedo, Kazuki; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Matsuura, Taketo; Tanaka, Setsuko; Takahashi, Hitoshi; Miyatani, Makoto;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Nagata, Shoko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Yamasaki, Akane; Tazaki, Shinji;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Adachi, Nozomu; Oishi, Harumi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Kanazawa, Midori;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Kusaba, Minoru; Adachi, Yoshikado; Suzuki, Tatsuya;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Kusaba, Minoru; Okamura, Hanae; Suzuki, Tatsuya; Suzino, Kenzi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Taguchi, Masanori;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Tsuda, Mari; Aoki, Tazuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Bae, Jiyun;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Iwamoto, Kanji; Kodama, Makiko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Matsuyama, Yasunari;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Zhao, Shuo;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Yang, Jianing; Inoue, Wataru;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Yoshioka, Mariko; Sakatani, Keisuke;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Higuchi, Satoshi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16