creator Saeki, Yukiko;
journal title Bulletin of the Research Center for the Technique of Representation
issue Issue 4
date of issued 2008-03-18
SelfDOI 10.15027/23146
creator Akasako, Shoko;
journal title Bulletin of the Research Center for the Technique of Representation
issue Issue 4
date of issued 2008-03-18
SelfDOI 10.15027/23145
creator Ito, Kunio; Morishita, Yoji; Tano, Shinji; Yamazaki, Masakatsu; Akasako, Shoko; Fujikawa, Yoshikazu;
journal title Bulletin of the Research Center for the Technique of Representation
issue Issue 4
date of issued 2008-03-18
SelfDOI 10.15027/23144
creator Yoshinaka, Takashi;
journal title Bulletin of the Research Center for the Technique of Representation
issue Issue 4
date of issued 2008-03-18
SelfDOI 10.15027/23143
creator Furukawa, Masafumi;
journal title Bulletin of the Research Center for the Technique of Representation
issue Issue 4
date of issued 2008-03-18
SelfDOI 10.15027/23142
creator Santoni, Jean-Gabriel;
journal title Bulletin of the Research Center for the Technique of Representation
issue Issue 4
date of issued 2008-03-18
SelfDOI 10.15027/23141