creator Yamatani, Yoji;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
creator Yamatani, Yoji;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
creator Kuramochi, Takashi; Koi, Akiko; Kashihara, Katsuhiko; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
creator Kuramochi, Takashi; Koi, Akiko; Kashihara, Katsuhiko; Jadoon, Waqar Azeem; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
creator Kawai, Koichiro; Saito, Hidetoshi; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
creator Nagasawa, Kazuya;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
SelfDOI 10.15027/34527
creator Nagasawa, Kazuya; Uyeno, Daisuke;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
SelfDOI 10.15027/34526
creator Nagasawa, Kazuya; Murase, Takuya; Yanagi, Soetsu; Maeno, Kouji;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
SelfDOI 10.15027/34525
creator Nagasawa, Kazuya; Nishiuchi, Shuichi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
SelfDOI 10.15027/34524
creator Myat, Su; Thaw, Maung Saw Htoo; 藤瀬 里紗; Lay, Khin Ko; Koike, Kazuhiko; Yamao, Masahiro; Yoshida, Masayuki; Hondou, Hironori; Hosono, Kenji; Yano, Izumi; Takanashi, Fumie; Saitou, Hidetoshi; Kurokawa, Yuuzou;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24