creator Kambara, Rika; Hayashida, Tomohiro; Nishizaki, Ichiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010
creator Kinoshita, Hiroki; Ichii, Koji; Tsuchida, Takashi; Morikawa, Yoshiyuki; Takahashi, Hidenori; Shinozaki, Haruhiko; Maruyama, Kenji; Takahashi, Yasunori;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010
creator Sugeo, Yuya; Hayashida, Tomohiro; Nishizaki, Ichiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010
creator Hata, Yoshiya; Nakamura, Susumu; Nozu, Atsushi; Shibao, Susumu; Murakami, Yohei; Ichii, Koji;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010
creator Furukawa, Yusuke; Ario, Ichiro; Tanaka, Yoshikazu; Chikahiro, Yuki; Sakuno, Yuji; Tsubaki, Ryota;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010