creator Nishizaki, Ichiro; Katagiri, Hideki; Oyama, Toshihisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
creator Li, Shenghu; Yorino, Naoto; Zoka, Yoshifumi; Ding, Ming;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
creator Hata, Yoshiya; Tsuchida, Takashi; Kano, Seiji; Yamashita, Norihiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
creator Sendai, shoichiro; Saito, Yasuo;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12