creator Shindo, Sachie;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16451
creator Wojner, Anne W.;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16450
creator Nishiwaki, Gaston Ariel;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16449
creator Kawaguchi, Kotaro;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16448
creator Moriyama, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16447
creator Wang, Hongli; Matsumura, Makoto; Kakehashi, Masayuki; Eboshida, Akira;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16446
creator Ariyoshi, Hiromi; Ogasawara, Masashi; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16445
creator Takano, Masako; Mehara, Yoko; Korematsu, Seigo; Saiki, Keiichirou; Tanaka, Yoshito;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16444
creator Hamada, Kayoko; Miyakoshi, Yukiko; Inoue, Masaki; Takahashi, Shouichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16443