creator Yamana, Toshihiro; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Kusahara, Kazuhiro; Tanahashi, Kenji; Unoki, Tsuyoshi; Ooe, Kazuhiko; Shimomae, Koji; Dohi, Daijiro; Hasuo, Youhei; Mirushima, Taiji; Mori, Saizou;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29888
creator Ikeno, Norio; Kobara, Tomoyuki; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Kawamoto, Naoki; Arita, Mitsuhiro; Abe, Tetsuhisa; Wakasugi, Atsushi; Miyamoto, Hidemasa; Inoue, Naho;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29890
creator Ikeno, Norio; Kobara, Tomoyuki; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Dohi, Daijiro; Mirushima, Taiji; Yuasa, Seiji; Miyamoto, Hidemasa; Ito, Naoya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29891
creator Sugimura, Shinichiro; Asakawa, Atsushi; Okahana, Kiichiro; Zaima, Yumiko; Matsumoto, Shingo; Hayashi, Yoshie; Uematsu, Yumiko; Ochiai, Sayuri;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29892
creator Okamoto, Eiji; Yamashita, Masafumi; Komoda, Masashi; Tsutaoka, Takanori; Umeda, Takashi; Maehara, Toshinobu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29893
creator Naganuma, Takeshi; Shimamoto, Toshihiko; Marumoto, Hiroshi; Tanaka, Shinya; Hayashi, Yasuhiro; Hiraga, Hiroyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29894
creator Hayashi, Fumiko; Yasuda, Rie; Nakata, Keiko; Suzuki, Junji; Kawamura, Makoto; Kozai, Katsuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29895
creator Murakami, Kaori; Suzuki, Akiko; Kinoshita, Mizuho; Fujii, Shiho; Hayashibara, Shin;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29896
creator Hikita, Atsushi; Hayashi, Takehiro; Yoshidomi, Kenichi; Kanoe, Hiroaki; Doi, Toru;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29897
creator Yamasaki, Takahito; Shiba, Kazumi; Sanda, Koji; Furo, Kazushi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29898
creator Shiba, Kazumi; Yamasaki, Takahito; Nakata, Shinsuke; Ogawa, Maki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29899
creator Sendai, Shoichiro; Hikita, Atsushi; Okamoto, Norihisa; Kawamoto, Hiroyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29900
creator Matsuo, Saori; Murakami, Naoko; Fukazawa, Seiji; Matsuura, Nobukazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29901
creator Kanamaru, Junji; Kimoto, Kazushige; Nakao, Yoshiyuki; Hata, Hiroto;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29902
creator Murakami, Naoko; Matsuo, Saori; Yanase, Yosuke; Nakao, Yoshiyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29903
creator Maeda, Kazushige; Koyama, Masataka; Yamaguchi, Takeshi; Asakawa, Yoshiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29904
creator Komiyama, Michio; Nishihara, Katsunori;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29905