creator Yuasa, Seiji; Hiramatsu Atsushi; Masui, Chiyoko; Yoshida, Koichi; Hisayama, Shin-ichi; Isono, Mika; Iga, Yasue; Shinji, Isao; Mizoue, Naomi; Maeda, Ken-ichi; Kodama, Ken-ichi; Emura, Rina; Echu, Koji; Takishita, Masako;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17267
creator 本田 康文; Tanaka, Eiji; 原田 未絵; 中田 佳子; Kou, Myonson; 山野 栄三; Uenosono, Tsuyoshi; Aizawa, Mitsue; Omatsu, Yasuhiro; Takemoto, Hideyo; Tanne, Kazuo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17266
creator Kodama, Kenji; Okamoto, Yuri; Uchino, Teiji; Sasaki, Shouko; Iga, Yasue; Shinji, Isao; Arita, Masashi; Hashimoto, Naoko; Mizoue, Naomi; Inuzuka, Yuri;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17265
creator Yasuda, Rie; Seki, Hirokazu; Mizoue, Noami; Okada, Mitsugi; Kawamura, Makoto;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17264
creator Amano, Hideaki; Hara, Kumiko; Fujimoto, Hitomi; Kawamura, Makoto; Okada, Mitsugi; Mizoue, Naomi; Morinaga, Shunroku; Ishihara, Yoshifumi; Hashimoto, Naoko; Iga, Yasue;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17263
creator Ueda, Kunio; Imasaki, Hideaki; Abe, Tetsuhisa; Oniki, Tomoko; Kanoe, Hiroaki; Hagihara, Emi; Matsumae, Yoshihisa; Asakura, Atsushi; Kouyama, Takaya; Kanbara, Kazuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17262
creator Yoshida, Hirohisa; Kageyama, Sanpei; Akai, Toshiyuki; Osedo, Kazuki; Nakata, Shinsuke;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17261
creator 關 浩和; Ikeno, Norio; Yoshida, Hirohisa; Nakata, Shinsuke; Okamoto, Norihisa;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17260
creator Matsuura, Nobukazu; Asakura, Masao; Matsuo, Saori;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17259
creator Shiba, Shizuko; Ichinose, Takae; Hiura, Michiyo; Takahashi, Miyoko; Imakawa, Shinji; Miyamoto, Shihori; Fujii, Shiho;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17258
creator Osedo, Kazuki; Matsuda, Yasusada; Kihara, Seiichiro; Hayashi, Toshio; Oue, Teruaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17257
creator Miyake, Ayako; Fusamae, Koji; Okamoto, Masaki; Fujimoto, Takahiro; Miyake, Yukinobu; Takata, Mitsuyo; Ishiguchi, Yuji; Kasai, Kaori; Matsuo, Chiaki; Matsuoka, Shigenobu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17256
creator Kurose, Motoo; Hamamoto, Yoshiyasu; Kuwata, Kazuya; Aohara, Eiko; Ueno, Harumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17255
creator Yoshitomi, Katsunobu; Mimura, Mayumi; Aohara, Eiko; Ueno, Harumi; Ogata, Mitsuru; Kawabe, Akiko; Fukuda, Hidenori; Moriyasu, Naomi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17254
creator Satoda, Takahiro; Shimoe, Saiji; Fujimoto, Hitomi; Shiraga, Masaya; Inoue, Junichi; Shinbori, Toshifumi; Otsuji, Akira; Ito, Kanji; Sera, Akiko; Hashimoto, Naoko; Yamashita, Katsuya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17253
creator Ohshika, Kiyoyuki; Une, Kouji; Hayashi, Yasuhiro; Sato, Takayuki; Muko, Heiwa;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17252
creator Shiba, Kazumi; Yamasaki, Takehito; Akiyama, Satoshi; Nishi, Shoji; Doi, Toru;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17251
creator Naganuma, Takeshi; Kouchi, Hideaki; Kashihara, Rinzo; Nozoe, Susumu; Hiraga, Hiroyuki; Marumoto, Hiroshi; Miyoshi, Miori; Yamashita, Masafumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17250
creator Otsuka, Susumu; Torigoe, Kenji; Inoue, Junichi; Sakai, Yoichi; Saitou, Hidetoshi; Yamasaki, Takehito; Takeshita, Shunji; Iwasaki, Sadaharu; Shiraga, Masaya; Yokoyama, Michiaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17249
creator Arita, Masashi; Nakata, Shinsuke; Hiramatsu, Atsushi; Maehara, Toshinobu; Isozaki, Tetsuo; Koga, Nobuyoshi; Suzuki, Morihisa; Takeshita, Shunji; Torigoe, Kenji; Hayashi, Takehiro; Inoue, Junichi; Utsumi, Ryouichi; Kajiyama, Kosei; Kishi, Toshiyuki; Sasaki, Yasuko; Shiraga, Masaya; Yokoyama, Michiaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17248