creator Hattori, Makiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09
creator Shimada, Mieko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09
creator Sasamoto, Yuka;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09
creator Okami, Airi; Maeda, Urei; Oka, Sonoyo; Irie, Akiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09
creator Tsuchitori, Yoko; Mano, Masako;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09
creator Kaneko, Manabu; Matumoto, Yuko; Nunosaku, Jyunko; Goto, Kayo; Osanai, Satoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09
creator Yamada, Hitomi; Sakamoto, Yuko; Yonenaka, Yumi; Uchitani, Fumiko; Asonuma, Yoko; Nakashima, Yumiko; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09
creator Kinoshita, Chizuru; Kitagawa, Tomoyo; Shimizu, Aya; Kosida, Hiroko; Tainaka, Kazuyo; Toishi, Kazuko; Hukui, Toshiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09