creator Ohtaki, Megu; Otani, Keiko; Tonda, Tetsuji; Satoh, Kenichi;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33630
creator Yuan, Jun; Zeng, Zifeng; Takatsuji, Toshihiro;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33629
creator Sasaki, Masao S.;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33628
creator Shichijo, Kazuko; Takatsuji, Toshihiro; Yamamoto, Masayoshi; Nakashima, Masahiro;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33627
creator Honda, Kouya;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33626
creator Tonda, Tetsuji; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Sato, Yuya; Maruyama, Hirofumi; Kawakami, Hideshi; Tashiro, Satoshi; Hoshi, Masaharu; Ohtaki, Megu;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33625
creator Cullings, Harry;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33624
creator Yamamoto, Masayoshi; Sakaguchi, Aya; Hoshi, Masaharu; Endo, Satoru; Imanaka, Tetsuji; Miyamoto, Yutaka;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33623
creator Sakaguchi, Aya; Chiga, Haruka; Steier, Peter; Shizuma, Kiyoshi; Hoshi, Masaharu;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33622
creator Endo, Satoru; Taguchi, Yuta; Imanaka, Tetsuji; Fukutani, Satoshi; Hoshi, Masaharu; Shizuma, Kiyoshi;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33621
creator Aoyama, Michio; Kawano, Noriyuki; Koizumi, Toshio; Okada, Takao; Okada, Yoshihiro; Ohtaki, Megu; Tanikawa, Takahiro;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33620
creator Imanaka, Tetsuji;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33619
creator Hoshi, Masaharu;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33618