creator SHIMOMURA, Manabu; SHIMADA, Yuko; TOYOTA, Kazuhiro; EGI, Hiroyuki; OHDAN, Hideki; TAKAHASHI, Tadateru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-30
creator KITAHARA, Yoshihiro; MITO, Mineyo; HAMADA, Arisa; SENOO, Misato; HIRAKAWA, Tetsu; NAKANO, Kikuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-30
creator SAGAWA, Maiko; FUJIWARA, Hisaya; URABE, Rie; NISHIDA, Toshihiro; KATSUBE, Yasuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-30
creator MINO, Mano; SUMITANI, Daisuke; HASHIMOTO, Kunihiro; YOSHIDA, Shigeto; OOKA, Naoya; SHISHIDA, Masayuki; OSHIRO, Takafumi; YANO, Masatsugu; OKAMOTO, Yuzo; DATE, Shuji; NAKAYAMA, Hirofumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-30