creator Nomura, Toshihito; Yoshimoto, Reiko; Kawabata, Ryoko; Matsubara, Toshiki; Narai, Seika; Oda, Kosuke; Fukushi, Masaya; Irie, Takashi; Sakaguchi, Takemasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2017-12
creator Takahashi, Shinya; Sueda, Taijiro; Katayama, keijiro; Watanabe, Masazumi; Go, Seimei; Morita, Shohei;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2017-12
creator Nitta, Yumiko; Miki, Yumiko; Aoi, Satomi; Ikeda, Hiromi; Iida, Tadayuki; Chikamura, Chiho; Tamura, Noriko; Nitta, Kohsaku; Miyaguchi, Hideki; Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2017-12
creator Kanefuji, Akiko; Nakatani, Hisae;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2017-12
creator Ezaki, Jiro; Nagao, Masataka; Kitaguchi, Masaaki; Namera, Akira; Murata, Kazuhiro; Tajima, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2017-12